Numetrix.am

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Նումետրիքսը հաշվապահների, ֆինանսիստների և իրավաբանների խումբ է, ովքեր իրենց մասնագիտական բարձր գիտելիքներով և աշխատանքային փորձով շուկային առաջարկում են բարձրակարգ հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայություններ` արդյունաբերության,շինարարության, գյուղատնտեսության , տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, առողջապահության և տարբեր այլ ծառայությունների մատուցման ոլորտներում:

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Նումետրիքսը հաշվապահների, ֆինանսիստների և իրավաբանների խումբ է, ովքեր իրենց մասնագիտական բարձր գիտելիքներով և աշխատանքային փորձով շուկային առաջարկում են բարձրակարգ հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայություններ` արդյունաբերության,շինարարության, գյուղատնտեսության , տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, առողջապահության և տարբեր այլ ծառայությունների մատուցման ոլորտներում: