Numetrix.am

Հաշվապահական հաշվառման խորացված
դասընթաց սկսնակների համար

Ժամանակահատվածը՝ 5 ամիս

Բաց դաս

5 ամիս

40 դասընթաց

2 օր

շաբաթական

2 ժամ

օրական

5 ամիս

40 դասընթաց

2 օր

շաբաթական

2 ժամ

օրական

Դասընթացի արդյունքում

Ձեռք կբերեք հիմնական գիտելիքներ հաշվապահության ոլորտում

Կսովերեք իրական կազմակերպության օրինակով հաշվապահական հաշվառման վարումը, որն ավելի կհեշտացնի ձեռք բերվող գիտելիքների յուրացումը պրակտիկ օրինակների վրա

Կսովորեք ՀԾ ծրագրով հաշվապահական հաշվառման վարումը՝ օգտագործելով excel-ի հմտությունները մեծածավալ տվյալների գրանցման համար

Կշփվեք ոլորտի լավագույն մասնագետների հետ՝ ունենալով հնարավորություն անցնելու արտադրական պրակտիկա ՀՀ-ում գործող լավագույն կազմակերպություններում:

Դասընթացի ծրագիրը

Բաց դաս՝ 10.05.2022 (19:00)

5 ամիս (40 դաս), շաբաթական 2 օր, օրական 2 ժամ

- Ակտիվների և պարտավորությունների դասակարգում ու հաշվառում
- Հիմնական միջոցներ
- Պաշարներ
- Դրամական միջոցներ
- Առևտրական դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր
- Կանխավճարներ և առհաշիվ գումարներ
- Աշխատակիցների հատուցումներ
- Ոչ նյութական ակտիվներ
- Ֆինանսական գործիքներ
- Փոխառու միջոցներ և փոխառության ծախսումներ
- Պետական շնորհներ
- Արտարժույթ

- Ակտիվների և պարտավորությունների դասակարգում ու հաշվառում
- Հիմնական միջոցներ
- Պաշարներ
- Դրամական միջոցներ
- Առևտրական դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր
- Կանխավճարներ և առհաշիվ գումարներ
- Աշխատակիցների հատուցումներ
- Ոչ նյութական ակտիվներ
- Ֆինանսական գործիքներ
- Փոխառու միջոցներ և փոխառության ծախսումներ
- Պետական շնորհներ
- Արտարժույթ

- Սեփական կապիտալ
- Եկամուտների և ծախսերի ընդհանուր նկարագիր
- Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից
- Այլ եկամուտներ և ծախսեր։
- Ծախսումների ընդհանուր նկարագիր և հաշվառում
- Արտադրական ծախսումներ
- Ոչ ընթացիկ ակտիվների կառուցման (ստեղծման) ծախսումներ
- Վարձակալություն. սահմանում և դասակարգում
- Վարձակալություն վարձակալի մոտ
- Վարձակալություն վարձատուի մոտ
- Գյուղատնտեսական գործունեություն. սահմանում և դասակարգում
- Գյուղատնտեսական գործունեություն. ճանաչում և չափում
- Գյուղատնտեսական գործունեություն. հաշվառում
- Հիմնական միջոցների վերագնահատում
- Ոչ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում
- Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում, ապաճանաչում

- Հարկեր և պարտադիր վճարներ
- Հետաձգված հարկեր

- Ընդհանուր նշանակության ֆինանսական հաշվետվություններ

Դասընթացի վերջում մասնակիցները կստանան դասընթացի մասնակցության վկայականներ

Դասընթացի արժեքն ամսական

39,000 դր

55,000 դր

Անվճար մեկ տեղ Արցախից տեղահանվածների համար

Հայաստանում միջին փորձով հաշվապահը ամսական կարող է վաստակել 350.000 - 400.000 դրամ:

Դասընթացի ծրագիրը

Վազգեն Ղազարյան

Ֆինանսիստ, գլխավոր հաշվապահ 12 տարվա աշխատանքային փորձով

  • Կարիերան սկսել է 2006 թ․-ին՝ աշխատելով Երկիր Մեդիա TV-ում որպես մարքեթինգ մենեջեր՝ զուգահեռ աշխատելով հաշվապահ այլ ընկերություններում։
  • Աշխատել է Կենտրոն TV-ում որպես տնտեսական լրագրող, այնուհետև առաջատար հաշվապահական գրասենյակներից մեկում սկզբում եղել է ավագ հաշվապահ, այնուհետև՝ գլխավոր հաշվապահ։
  • 12 տարի աշխատում է որպես գլխավոր հաշվապահ մի շարք առաջատար ընկերությունյուններում, ինչպիսիք են Betconstruct-ը, ARLEAM-ը, Յոլյան արյունաբանական կենտրոնը, Կովկաս ռեստորանային համալիրը և RPC medical center-ը:
  • Հիմնադրել է Numetrix հաշվապահական կենտրոնը:
  • Ունի դասավանդման 4 տարվա փորձ, ավելի քան 25 խմբերի հետ:

Գրանցվել

We never spam, we hate it too.