Numetrix.am

Հաշվապահական հաշվառման խորացված
դասընթաց սկսնակների համար

Ժամանակահատվածը՝ 5 ամիս

Բաց դաս

5 ամիս

40 դասընթաց

2 օր

շաբաթական

2 ժամ

օրական

Դասընթացն իր մեջ ներառում ՝

Հաշվապահական հաշվառման հիմքունքներ

Ֆինանասական հաշվառում

Հարկային հաշվառում

Հարկային օրենսդրություն

Դասընթացի ծրագիրը

Բաց դաս՝ 10.05.2022 (19:00)

5 ամիս (40 դաս), շաբաթական 2 օր, օրական 2 ժամ

- Ակտիվների և պարտավորությունների դասակարգում ու հաշվառում
- Հիմնական միջոցներ
- Պաշարներ
- Դրամական միջոցներ
- Առևտրական դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր
- Կանխավճարներ և առհաշիվ գումարներ
- Աշխատակիցների հատուցումներ
- Ոչ նյութական ակտիվներ
- Ֆինանսական գործիքներ
- Փոխառու միջոցներ և փոխառության ծախսումներ
- Պետական շնորհներ
- Արտարժույթ

- Ակտիվների և պարտավորությունների դասակարգում ու հաշվառում
- Հիմնական միջոցներ
- Պաշարներ
- Դրամական միջոցներ
- Առևտրական դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր
- Կանխավճարներ և առհաշիվ գումարներ
- Աշխատակիցների հատուցումներ
- Ոչ նյութական ակտիվներ
- Ֆինանսական գործիքներ
- Փոխառու միջոցներ և փոխառության ծախսումներ
- Պետական շնորհներ
- Արտարժույթ

- Սեփական կապիտալ
- Եկամուտների և ծախսերի ընդհանուր նկարագիր
- Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից
- Այլ եկամուտներ և ծախսեր։
- Ծախսումների ընդհանուր նկարագիր և հաշվառում
- Արտադրական ծախսումներ
- Ոչ ընթացիկ ակտիվների կառուցման (ստեղծման) ծախսումներ
- Վարձակալություն. սահմանում և դասակարգում
- Վարձակալություն վարձակալի մոտ
- Վարձակալություն վարձատուի մոտ
- Գյուղատնտեսական գործունեություն. սահմանում և դասակարգում
- Գյուղատնտեսական գործունեություն. ճանաչում և չափում
- Գյուղատնտեսական գործունեություն. հաշվառում
- Հիմնական միջոցների վերագնահատում
- Ոչ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում
- Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում, ապաճանաչում

- Հարկեր և պարտադիր վճարներ
- Հետաձգված հարկեր

- Ընդհանուր նշանակության ֆինանսական հաշվետվություններ

Դասընթացի վերջում մասնակիցները կստանան դասընթացի մասնակցության վկայականներ

Դասընթացի արժեքն ամսական

39,000 դր

55,000 դր

Անվճար մեկ տեղ արցախից տեղահանվածների համար

Հայաստանում միջին փորձով հաշվապահը ամսական կարող է վաստակել 350.000 - 400.000 դրամ:

Դասընթացի ծրագիրը

Վազգեն Ղազարյան

Ֆինանսիստ, գլխավոր հաշվապահ 12 տարվա աշխատանքային փորձով

  • Կարիերան սկսել է 2006 թ․-ին՝ աշխատելով Երկիր Մեդիա TV-ում որպես մարքեթինգ մենեջեր՝ զուգահեռ աշխատելով հաշվապահ այլ ընկերություններում։
  • Աշխատել է Կենտրոն TV-ում որպես տնտեսական լրագրող, այնուհետև առաջատար հաշվապահական գրասենյակներից մեկում սկզբում եղել է ավագ հաշվապահ, այնուհետև՝ գլխավոր հաշվապահ։
  • 12 տարի աշխատում է որպես գլխավոր հաշվապահ մի շարք առաջատար ընկերությունյուններում, ինչպիսիք են Betconstruct-ը, ARLEAM-ը, Յոլյան արյունաբանական կենտրոնը, Կովկաս ռեստորանային համալիրը և RPC medical center-ը:
  • Հիմնադրել է Numetrix հաշվապահական կենտրոնը:
  • Ունի դասավանդման 4 տարվա փորձ, ավելի քան 25 խմբերի հետ:

Գրանցվել